ViaCon Group accelerates its efficiency work, with short term effects supporting also the future development

On June 20, 2023, the Board of Directors of ViaCon Group AB (publ) has approved an accelerated deployment of the efficiency work initiated by ViaCon in 2022. As an immediate consequence in order to slim down the organisation for agility and increased efficiency, ViaCon will reduce its workforce by approximately 180 positions. The reductions are planned to be implemented from Q3 2023. Provisions for costs linked to the reductions will be made during Q2 and Q3 2023.

“ViaCon has had great results and development over the past three years, and we want to ensure that we can deliver yet another good year. In Q1 and Q2 2023 we have seen a continued active market but the recent inflation and interest rate rises create some uncertainties and delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects. By taking action now, we take more control over the trajectory of our results with the aim to make also 2023 a strong year. The improved internal efficiency will also support the future development of ViaCon when serving a growing infrastructure market” explained ViaCon CEO Stefan Nordström.

ViaCon Group påskyndar sitt effektiviseringsarbete, med snabbverkande effekter som även främjar framtida utveckling

Den 20 juni 2023 godkände styrelsen för ViaCon Group AB (publ) en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes av ViaCon år 2022. Som en omedelbar konsekvens, i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, kommer ViaCon att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Nedskärningarna planeras att genomföras från och med Q3 2023. Avsättningar för kostnaderna i samband med nedskärningarna kommer att redovisas under Q2 och Q3 2023.
– ViaCon har uppvisat ett starkt resultat och en fantastisk utveckling under de senaste tre åren, och vi vill säkerställa att vi kan redovisa ytterligare ett bra år. Under Q1 och Q2 2023 har vi sett en fortsatt aktiv marknad, men den senaste tidens inflation och räntehöjningar skapar viss osäkerhet och förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt. Genom att agera nu tar vi större kontroll över vår resultatutveckling med målsättningen att göra 2023 till ytterligare ett starkt år. Den ökade interna effektiviteten kommer även att främja ViaCons framtida utveckling på en växande infrastrukturmarknad, förklarar Stefan Nordström, CEO på ViaCon.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.