ViaCon Group påskyndar sitt effektiviseringsarbete, med snabbverkande effekter som även främjar framtida utveckling

Den 20 juni 2023 godkände styrelsen för ViaCon Group AB (publ) en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes av ViaCon år 2022. Som en omedelbar konsekvens, i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, kommer ViaCon att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Nedskärningarna planeras att genomföras från och med Q3 2023. Avsättningar för kostnaderna i samband med nedskärningarna kommer att redovisas under Q2 och Q3 2023.
– ViaCon har uppvisat ett starkt resultat och en fantastisk utveckling under de senaste tre åren, och vi vill säkerställa att vi kan redovisa ytterligare ett bra år. Under Q1 och Q2 2023 har vi sett en fortsatt aktiv marknad, men den senaste tidens inflation och räntehöjningar skapar viss osäkerhet och förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt. Genom att agera nu tar vi större kontroll över vår resultatutveckling med målsättningen att göra 2023 till ytterligare ett starkt år. Den ökade interna effektiviteten kommer även att främja ViaCons framtida utveckling på en växande infrastrukturmarknad, förklarar Stefan Nordström, CEO på ViaCon.