Press releases

Language switcher
Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation. TREDJE KVARTALET JANUARI...
ViaCons delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 17 november. En direktsänd presentation hålls...
ViaCons andra kvartal kännetecknas av fortsatt kraftig tillväxt trots geopolitisk oro och en stigande inflation ANDRA KVARTALET JANUARI - JUNI...
ViaCons första kvartal präglades av en osäker omvärld och ökade priser på insatsmaterial men också av en rekordstark...
ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma den 12 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman...
ViaCon Group AB:s årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2021 har idag publicerats på ViaCons webbplats. Rapporten är tillgänglig...
ViaCon har idag, genom sitt dotterbolag ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), tecknat ett avtal om att förvärva tillgångar från Bergschenhoek...
2022-02-23 16:30 ViaCons Bokslutrapport 2021
Vi lägger ännu ett rekordår bakom oss. FJÄRDE KVARTALET 2021 JANUARI - DECEMBER 2021 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Årets nettoomsättning...
ViaCon Group AB (publ) (“Bolaget”) ingick ett ändringsavtal den 27 januari 2022 avseende sitt borgenärsavtal (intercreditor agreement)...
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL AMERIKANSKA PERSONER ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION...

Subscribe