Follow us
Search
La Défense, Paris

Press releases

Den 20 juni 2023 godkände styrelsen för ViaCon Group AB (publ) en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes av ViaCon år...
2023-05-24 11:30 ViaCons delårsrapport januari - mars 2023 Regulatory MAR
God efterfrågan, dock med en lägre försäljning relaterat till GeoTechnical Solutions omsättningsutveckling jämfört...
ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 16 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid...
Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022 för ViaCon Group AB (publ) har idag publicerats på bolagets webbplats. Rapporten...
2023-02-17 09:30 ViaCons bokslutsrapport 2022 Regulatory MAR
Stark avslutning på året, trots fortsatt geopolitisk oro och stigande inflation FJÄRDE KVARTALET JANUARI - DECEMBER KONCERNCHEFENS KOMMENTAR...
2022-11-17 10:30 ViaCons delårsrapport januari - september 2022 Regulatory MAR
Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation. TREDJE KVARTALET JANUARI...
ViaCons delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 17 november. En direktsänd presentation hålls...
2022-08-26 10:45 ViaCons delårsrapport januari - juni 2022 Regulatory MAR
ViaCons andra kvartal kännetecknas av fortsatt kraftig tillväxt trots geopolitisk oro och en stigande inflation ANDRA KVARTALET JANUARI - JUNI...
2022-05-12 16:30 ViaCons delårsrapport januari - mars 2022 Regulatory MAR
ViaCons första kvartal präglades av en osäker omvärld och ökade priser på insatsmaterial men också av en rekordstark...
ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma den 12 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman...