Follow us
Search
La Défense, Paris

ViaCons årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023 för ViaCon Group AB (publ) har idag publicerats på bolagets webbplats.

Rapporten, tillsammans med bilagan ”ViaCon Emissions Data Report 2023” (eng) är tillgängliga för nedladdning från https://www.viacongroup.com/sv/portfolio/rapporter/.